Rozmiar czcionki:

asd

OGŁOSZENIE
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

    Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2017 roku rozpocznie się realizacja dostaw artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017.

Dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2017 prowadzić będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie .
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

  • 1268,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1028,00 zł (netto) w przypadku rodziny .

Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2017 o zgłaszanie sie do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie od dnia 7 sierpnia 2017 roku w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.