Rozmiar czcionki:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żnin

 

Gmina Żnin przystępuje do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2018 -2025 oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.Strategia podsumuje najważniejsze problemy społeczne w naszej Gminie, a także określi sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności Gminy.

Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

 

Ankieta jest anonimowa.

 

PROSIMY O ZWROT WYPEŁNIONYCH ANKIET W PUNKTACH ICH POBORU LUB DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE UL. 700 LECIA 36, PARTER POKÓJ NR 1 W TERMINIE DO DNIA 24 KWIETNIA 2018 R.

 

 

 

Ankieta do pobrania