Rozmiar czcionki:

Do kogo kierowane są ankiety?

Ankiety kierowane są do wszystkich mieszkańców gminy zarówno zamieszkałych w mieście, jak i na wsi, w tym młodzieży szkolnej od 13 roku życia, pracowników, rolników, przedsiębiorców, osób bezrobotnych i emerytów.

Jakie problemy poruszane są w ankietach?

Ankieta podzielona jest na trzy części, gdzie część I dotyczy określenia adresata ankiety. Część II dotyczy oceny warunków życia w gminie w tym, poziomu opieki społecznej i zdrowotnej, warunków mieszkaniowych, miejsc rekreacji, dostępności do szkół i przedszkoli. Część III dotyczy określenia problemów społecznych dotyczących dzieci, młodzieży, osób starszych i rodzin, które zdaniem osoby ankietowanej występują na terenie naszej gminy, takich jak: nieporadność życiowa, ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, problemy mieszkaniowe, przemoc w rodzinie, demoralizacja, izolacja społeczna i rodzinna oraz wiele innych.

Jaki wpływ mają mieszkańcy gminy na działania dotyczące rozwiązań problemów społecznych?

Ankieta zawiera część opisową, w której mieszkańcy mogą wpisać własne pomysły i rozwiązania problemów osób i rodzin, a także inicjatyw na rzecz integracji społecznej. Wszystkie ankiety zostaną poddane wnikliwej analizie, a wyniki badań będą stanowiły podstawę do określenia celów strategicznych i operacyjnych wraz   z kierunkami działań wpisanymi w opracowywaną gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych. Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Żnin do wypełniania ankiet, aby w jak najlepszym stopniu zdiagnozować rzeczywiste problemy społeczne występujące na terenie naszej gminy i określić sposoby ich rozwiązania, co będzie miało wpływ na poprawę funkcjonowania całej społeczności.

Gdzie są dostępne ankiety?

Ankiety dostępne są w siedzibach instytucji i jednostek samorządowych oraz placówek oświatowych oraz w sołectwach, w tym: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Miejskim, Powiatowym Urzędzie Pracy, Żnińskim Domu Kultury, Bibliotece, Muzeum Ziemi Pałuckiej, Miejskim Ośrodku Sportu, szkołach i przedszkolach. Ankiety są również dostępne na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie i Urzędu Miejskiego. Wypełnione ankiety należy wrzucać do urn dostępnych w punktach ich poboru w terminie do dnia       24 kwietnia 2018 r.