Rozmiar czcionki:

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie

Maj 2018r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

A - Ł - 24.05.2018

M - Ż - 25.05.2018

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

A - Ł – 28.05.2018

M - Ż – 29.05.2018