Rozmiar czcionki:

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie

Czerwiec 2018r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

A - Ł - 21.06.2018

M - Ż - 22.06.2018

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

A - Ł – 25.06.2018

M - Ż – 26.06.2018