Rozmiar czcionki:

Dnia 3 czerwca 2018 r. nad Małym Jeziorem w Żninie po raz kolejny przy udziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie oraz działających w jego strukturach: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Polskiego Czerwonego Krzyża odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka Świadoma Pomoc- dołącz do nas! Festyn zorganizowany pod patronatem Burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego. Na ternie Parku Miejskiego MOPS wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Żninie zorganizował loterię fantową, nagrody ufundowane zostały przez 59 darczyńców z terenu Miasta i Gminy Żnin. Uzyskany dochód z loterii oraz zbiórki pieniężnej w łącznej kwocie 4351,90 zł przekazany został na rachunek bankowy PCK Oddział Rejonowy w Żninie i przeznaczony między innymi na zakup nowego modelu Fantoma dla Żnińskiej Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, prowadzącej między innymi pokazy pierwszej pomocy. Polski Czerwony Krzyż prowadził kampanię informacyjną na temat honorowego krwiodawstwa, zapraszał również do poczęstunku za symboliczną złotówkę. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Żninie prowadzili kampanię edukacyjno - informacyjną na temat zjawiska przemocy w rodzinie, możliwości uzyskania wsparcia. Wychowawcy Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych dla najmłodszych uczestników przygotowali zajęcia rekreacyjno-sportowe (zawody sprawnościowe, malowanie farbami twarzy), przy których nie brakowało słodkich nagród. Dodatkową atrakcją wywołującą uśmiech na twarzach dzieci i rodziców była Fotobudka, w której można było wykonać kilka zdjęć w przebraniu. Wszystkim zorganizowanym działaniom skierowanym głównie do najmłodszych uczestników cały czas towarzyszyła wspaniała pogoda dnia jak i ducha. 20180603 141034

20180603 141154

20180603 14121920180603 1413490