Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 LUTY 2022 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

  • 18.02.2022 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
     
  • 21.02.2022 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

  • 22.02.2022 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA