Rozmiar czcionki:

UWAGA JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

 

Prokuratura Rejonowa w Szubinie wraz z ośrodkiem Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie informuje, ze w ramach „ Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” przez 5 dni, tj.

20.02.2023r. do 24.02.2023r. pełnione będą dyżury prokuratora.

 

Dyżury odbywać się będą w godzinach 10:00- 15:00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Szubinie przy ul. Ogrodowej 14 oraz Ośrodka Zamiejscowego w Żninie przy ul. Spokojnej 24.

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać dodatkowe wsparcie od podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną, sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, których lista dostępna jest pod adresem: https/bip.ms.gov.pl/pl/działalność/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitencjarnej/pomoc-pokrzywdzonym/;