Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

 logo fead2

 

Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2016 będą wydawane w dniach od 21 września - 22 września 2016 r. w godz. od 8:30 do 15:00.

 

Dnia 21 września 2016 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

Dnia 22 września 2016 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

N, O, P, R, S, Ś, T, U W, Z, Ż

 

Wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
1. Mleko UHT
2. Gulasz z warzywami
3. Szynka drobiowa
4. Makaron jajeczny
5. Filet z makreli w oleju
6. Fasola biała
7. Koncentrat pomidorowy
8. Groszek z marchewką

 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:
- 951,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 771,00 zł (netto) w przypadku rodziny.

Prosimy osoby, które są zainteresowane  otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2016 o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

 

 Archiwum aktualności

loga UE PIK 

 

logo 4

 

75_plus_m.jpg plakat_AOON_2022_m.jpg plakat_AOON_2023_m.jpg
plakat AOON 2024m senior_plus_m.jpg Opieka_wytchieniowa_2024_m.jpg
75_plus_2024_m.jpg białe_tlo_male.jpg białe_tlo_male.jpg