Rozmiar czcionki:

KDR - wniosek od 1 stycznia 2018

Wzór oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki

Wzór oświadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej

Wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej

ZKDR-04 - załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej