Rozmiar czcionki:

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie

Marzec 2018r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

A - Ł - 22.03.2018

M - Ż - 23.03.2018

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

A - Ł – 26.03.2018

M - Ż – 27.03.2018