Rozmiar czcionki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, 

że w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. realizowany jest projekt socjalny pn.„Fantom – przyjaciel życia”.

Do współpracy w realizacji projektu zaproszona została Żnińska Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM) Polskiego Czerwonego Krzyża w Żninie

W projekcie socjalnym podjęto wysiłek sprostania potrzebom kształtowania u dzieci i młodzieży świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic opiekuńczo - wychowawczych działających w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

Projekt socjalny pn. „Fantom –przyjaciel życia” zrealizowany jest w okresie od lutego 2018 roku do grudnia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie. Spotkania, wykłady i warsztaty z uczestnikami prowadzone przez Grupę SIM odbywają się w salach poszczególnych świetlic opiekuńczo – wychowawczych.

Cele szczegółowe i zadania

 1. zaznajomienie z zasadami udzielania pomocy przedmedycznej w przypadku zagrożenia i zdrowia poszkodowanych
 2. nauka zachowania się w miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej
 3. nauka prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie
 4. uświadomienie wagi udzielenia pomocy przedmedycznej
 5. doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pomocy przedmedycznej
 6. nabywanie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

  W ramach projektu realizowany jest:
 1. Cykl wykładów na temat pomocy przedmedycznej.
 2. Cykl warsztatów z wykorzystaniem modelu anatomicznego typu
 3. Konkurs międzyświetlicowy dotyczący nabytej wiedzy.

Na obecnym etapie zrealizowano cykl wykładów oraz warsztatów w wymienionych wyżej świetlicach, dzieci i młodzież oczekuje na kolejne zajęcia, które rozpoczną się  w miesiącu październiku, a z końcem grudnia 2018 r. zakończy się konkursem na temat wiedzy udzielania pomocy przedmedycznej. 

 • received_847125212133635
 • received_847125248800298
 • received_847125928800230
 • received_847125965466893